Forgalmazás a marketingben

A forgalmazás megértéséhez először tisztáznunk kell az eladás jelentését. Az eladás két vagy több fél közötti tranzakció, amelyben a vevő árukat – akár tárgyi, akár immateriális – szolgáltatásokat és / vagy eszközöket pénzért, vagy bizonyos esetekben az eladónak fizetett egyéb javakért cserébe kap . A pénzügyi piacokon az eladás utalhat arra a megállapodásra is, amelyet a vevő és az eladó köt az értékpapír árával kapcsolatban. A kontextustól függetlenül az eladás lényegében a szóban forgó termék vagy szolgáltatás vevője és eladója közötti szerződés.

Az eladás meghatározza, hogy az eladó, árut vagy szolgáltatást nyújt a vevőnek egy meghatározott pénzösszeg vagy adott eszköz cseréjeként. Az eladás teljesítéséhez mind a vevőt, mind az eladót kompetensnek kell tekinteni az ügylet végrehajtására. Mindkettőnek egyetértésben kell lennie az eladás konkrét feltételeivel kapcsolatban. Ezenkívül a felkínált árunak vagy szolgáltatásnak valóban megvásárolhatónak kell lennie, és az eladónak felhatalmazással kell rendelkeznie arra, hogy az árut vagy szolgáltatást átadja a vevőnek.

Ahhoz, hogy hivatalosan eladásnak lehessen tekinteni, az ügyletnek magában kell foglalnia az áruk, szolgáltatások vagy fizetések cseréjét a vevő és az eladó között. Amennyiben az egyik fél árut vagy szolgáltatást ad át a másiknak anélkül, hogy bármit is kapott volna cserébe, az ügylet valószínűleg ajándéknak vagy adománynak minősül , különösen a jövedelemadó szempontjából.

[Fontos: Az eladás teljesítéséhez mind a vevőt, mind az eladót kompetensnek kell tekinteni, meg kell egyezniük az értékesítés feltételeiben is, ha a szóban forgó árut vagy szolgáltatást meg lehet vásárolni, és hogy az eladó rendelkezik-e felhatalmazással arra, hogy az árut a vevőnek átadja.]

Naponta több millió ember vesz részt számtalan értékesítési tranzakcióban szerte a világon, állandó eszközáramlást teremtve, amely a társult gazdaságok gerincét képezi. Az áruk és szolgáltatások kiskereskedelmi piacon történő értékesítése az árusításii tranzakciók általánosabb formáját képviseli, míg a pénzügyi piacokon a befektetési eszközök értékesítése rendkívül kifinomult értékcsere.

Az értékesítés üzleti tevékenység részeként, például élelmiszerboltokban és ruházati boltokban, valamint magánszemélyek között is megvalósítható. Az udvaron értékesített termékek vásárlása magánszemélyek közötti eladásnak minősül, míg személygépjármű vásárlása autókereskedésből, magánszemély és a vállalkozás közötti eladásnak minősül. Az értékesítés elvégezhető a vállalkozások között is , például amikor egy nyersanyag-szolgáltató értékesít rendelkezésre álló anyagokat egy vállalkozás számára, amely ezeket az anyagokat fogyasztási cikkek előállítására használja fel.

Mindezek tudatában nézzünk egy példát. Amikor egy tipikus középosztálybeli ember vásárolja meg első otthonát, akkor az eladás akkor történik, amikor a házat eladják a vevőnek. Az üzletnek azonban számos rétege van az üzlet körül, például olyan hitelintézet, amely jelzálogformájában nyújt finanszírozást a háztulajdonos számára. A hitelező intézmény ezt a jelzálogkölcsön-befektetést eladhatja egy másik személynek.

A SZALAKÓTA Program egyéni, kisközösségi termékkészítőknek, ezermestereknek, alternatív művészeknek stb. nyújt jogi, adóügyi és pénzügyi vállalkozási tanácsadást térítésmentesen, vagy jelképes díjazásért, – a kezdetektől egészen az önálló vállalkozóként való működés szintjéig.

A program elsősorban a következő földrajzi területekről lehet csatlakozni: Nyugat-Dunántúl (Vas megye, Zala megye, Győr-Moson-Sopron megye) Közép-Dunántúl (Fejér megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye) Dél-Dunántúl (Somogy megye, Tolna megye, Baranya megye). Természetesen lehetőség van Magyarország más területeiről is jelentkezni, csatlakozni. 

A további részletek felől tájékozódjon a program honlapján: www.szalakota.hu.

Ezen cikk a VELARI Nonprofit Kft. “Termelési és értékesítési hálózat fejlesztése” elnevezésű projekt részeként, – a Széchenyi 2020 – GINOP-5.1.3-16 projekt keretében az EU és Magyarország Kormánya támogatásával valósult meg.

(X)
Széchenyi 2020 ESZA